Veľká Fatra (2001) 

1. den

Donovaly(960)
 Zvolen(1402)
 Motyčská hoľa(1292)
 sedlo Veľký Šturec(1010)
 Šturec(1075)
 Východné Prašnické sedlo(920)
 Repište(1239)
 Rybovské sedlo(1316)

2. den

Rybovské sedlo(1316)
 Krížna(1574)
 Ostredok(1592)
 Chyžky(1340)
 Ploská(1532)
 chata Pod Borišovom(~1300)
 Borišov(1509)
 chata Pod Borišovom(~1300)

3. den

chata Pod Borišovom(~1300)
 sedlo Ploskej(~1390)
 Južné Rakytovské sedlo(1294)
 Rakytov(1567)
 Južné Rakytovské sedlo(1294)
 sedlo Ploskej(~1390)
 chata Pod Borišovom(~1300)
 Šoproň(1370)
 Javorina(1327)
 Štefanová(1305)

4. den

Štefanová(1305)
 Malý Lysec(1297)
 Jarabiná(1313)
 Vyšná Lipová(1220)
 Kľak(1394)
 sedlo Príslop(935)
 les(~1000)

5. den

les(~1000)
 Vyšné Rudno(~1055)
  Nolčovo(408)
Honza