Tloustneme bez kyvadla (2003) 
Honza Hanýsek Janička Dejv Kajis Bára

Jednoho pěkného nedělního večera jsme místo procházení po Veľké Fatře seděli v Opavě u Kajise doma a hráli jsme takovou zajímavou (někdo by řekl zcvoklou) hru. Veškeré soutěžení se týkalo váhy či přesněji tělesné hmotnosti. Protože nám šlo především o relativní změny, nikdo se nemusel svlékat, stačilo, když svoje svršky během hry neměnil. Dále byl každý povinen se vždy před každou návštěvou a vždy po návštěvě toalety zvážit v rámci podsoutěže o tzv. maximální deltu.

Nutno podotknout, že použitý měřicí přístroj (digitální váha s rozlišením na desetiny a udávanou přesností 0,3 kg) neposkytoval zcela nejvěrohodnější údaje. Po poměrně obsáhlé potřebě (rozepisovat to nebudu) moje tělesná hmostnost vůbec neklesla, zato Dejvovi se jakýmsi velice pochybným způsobem (po tom pro změnu raději ani pátrat nebudu) podařilo odlehčit si za dvě minuty o 1,7 kg. Kolikrát se též někomu podařilo za půl hodiny "vydýchat" přes půl kila.

Dost bylo komentářů, přejděme k řeči čísel, tabulek a grafů. Veškeré hodnoty jsou zaznamenány tak, jak byly změřeny během onoho večera (a pro kontrolu i následujícího rána). Uváděnou přesnost měřicího přístroje považuji za mírně podhodnocenou, a tak jsem chybu na úrovni σ odhadl na 0,5 kg.

Tabulka 1: Vývoj hmotnosti pozorovaných objektů v čase
Čas Tácek Pipís Koblížková Hanýsek Arábek Haluzová
20:30 76,9 82,8 66,5 73,4 77,1 53,9
20:55 77,3 83,5 66,3 73,4 77,3 53,7
21:25 77,2 83,1 66,0 73,7 77,2 53,2
22:15 76,4 83,6 65,7 73,3 77,1 53,1
22:45 76,7 83,7 66,1 73,3 77,2 53,8
9:45 75,3 81,2 64,7 72,3 75,9 51,7
10:22 75,6 81,9 65,7 73,8 76,1 52,7
Graf 1: Vývoj hmotnosti pozorovaných objektů v čase
Graf 2: Srovnání průměrných hmotností pozorovaných objektů

Na závěr bych rád poděkoval Kajisovi a Janě jednak za to, že se tato soutěž vůbec mohla uskutečnit, jednak za to, že ten cár papíru způsobně přepsali v Excelu a poslali mi ho.

Honza